Klubbens Historie

Ry Roklub blev startet i 1948, og indeholder mange, mange gode og sjove historier. Klubben har siden sat sit præg på lokalsamfundet gennem sine mange og forskelligartede aktiviter, dels har med avisoverskrifter om medaljetagere i ro- og kajaksporten, og dels gennem sine mange "sideaktiviteter". 

Byfesten er en af de helt store sideaktiviteter i klubbens histore, men også Kondiløbene er en aktivitet som hundredvis af mennesker fra nær og fjern har haft glæde af siden 1969 - og stadig har det i dag.

Klubbens historie er her opdelt i forskellige emner, og fortælles primært gennem billeder og klubbladet Makrellen. 
Se under linkene og fordyb dig i klubbens rødder.

 • Den første spæde start
 • Klubhuset
 • Haven
 • Klubreglement
 • Kajakkernes indtog
 • De små sjove

Den Første Spæde Start


De første 40 år.
En kort fortælling om de største begivenheder i klubbens første 40 år. Fortællingen er hentet fra klubbens 40 års jubilæum i 1988, der blev udgivet i klubbladet "Makrellen nr.4" og fortsatte i "Makrellen nr. 5"

Starten på Byfesten
Byfesten startede i 1962 som en del af aktiviteterne for at samle penge til det længe ventede klubhus. 
Byfesterne blev mange og fortsatte frem til efter årtusindeskiftet,
Til tider var der over 10.0000 gæster på plænen, og klubben nyder stadig godt af de økonomiske midler, der blev sparet op i disse mange år.
Her et udpluk fra referaterne dengang, om hvordan pengene blev rejst og frem til indvielsen.

Klubhuset

 

Lige fra klubbens start i 1948 har det været vigtigt at have et fælles mødested, hvor man har at kunnet mødes med ligesindede omkring rosporten.

Gennem årene har vores klubhus været igennem nogle store forandringer, og alle med stor indsats fra klubbens medlemmer. 

På denne side kan du, gennem billeder, se de forskellige udviklingsetaper opdelt under følgende overskrifter: 

 • "Spejderhytten ved Møllesøen"
 • Klubhuset - det oprindelige fra 1963
 • Den store udvidelse i 1976
 • Den nye bådhal og motionsrummet i 1997
 • Udbygning af forhallen i 2002
 • Brandvæggen og motionsrum 2
 • De nye badefaciliteter i 2017

Klubreglement

 

Klubreglementet 1965 afspejler tiden på en charmerende måde.
Her kan du læse, hvilke ting og forhold bestyrelsen fandt det nødvendigt at lovgive om i 1965, og dermed noget om mentaliteterne dengang - eksempelvist lukkede opholdsstuen kl 22:30 - hvis der ikke var et bestyrelsesmedlem - eller en vagthavende - tilstede!!
Der var allerede dengang regler for tobaksrygning, og der måtte ikke nydes spiritus - hverken på land eller i bådene, og der måtte ikke henkastes affald på gulvene........

Hyggeligt er det også at se et godt gammelt skrivemaskine-layout.
Til de lidt yngere læsere kan vi oplyse, at "Ctrl-Z" ikke fandtes på en gammeldags skrivemaskine.

Haven

 

Haven kom til i 1989, fordi den offentlige sti, der blev etableret foran roklubben 2 år tidligere, gennemskar den gamle klubhave.

Kajakkernes Indtog

 

Kajakroning i Ry Roklub blev startet af en lille kreds af ildsjæle i 1990. Der var meget debat, og modstanden var markant. Generalforsamlingen 1990 vedtog, at kajakkerne skulle have en plads i klubben, tilbuddet gjaldt dog kun for frigivne inriggerroere.
Kajakroningen var populær og er vokset eksplosivt og er i dag med til at give klubben liv udenfor klubaftnerne og hele året rundt.

De Små Sjove

 

Flere små sjove billeder og historie fra klubben gennem tiderne.