Coronaanbefalinger i Ry Roklub:

Det anbefales, at alle lader sig teste og vaccinere. Desuden opfordres man til at have skærpet fokus på at efterleve Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19. De kendte vejledninger om hygiejne, afspritning af materiel, udluftning og afstand.

Foreningsaktiviteter kan fortsat gennemføres med øget fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, herunder:

  • Opfordring til, at alle møder op omklædte
  • Opfordring til så vidt muligt at afholde aktiviteter, herunder sociale arrangementer, inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en naturlig del af aktiviteten
  • Opfordring til så vidt muligt at aflevere og hente børn udendørs. Forældre og andre voksne opfordres endvidere til at holde afstand. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

Generelt set - undgå trængsel og for store samlinger, hvor smitte let kan overføres - især indendørs. 

DKF Nyheder

 

Indtil det bliver muligt at hente nyheder fra DKF direkte her til siden, linker vi til deres hjemmeside.