Bestyrelsen

Bestyrelsen består af syv medlemmer, som vælges direkte på generalforsamlingen.

Til de fem af posterne skal der vælges aktive medlemmer.


Bestyrelsen repræsenterer og leder roklubben i alle anliggender. Den udfærdiger nødvendige reglementer, forvalter roklubbens midler og er bemyndiget til optagelse af lån til brug ved køb af materiel, samt prioritering af klubhus.


Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg og udnævne medlemmer til varetagelse af specielle opgaver.