Bestyrelsen

Bestyrelsen består af syv medlemmer, som vælges direkte på generalforsamlingen.

Til de fem af posterne skal der vælges aktive medlemmer.


Bestyrelsen repræsenterer og leder roklubben i alle anliggender. Den udfærdiger nødvendige reglementer, forvalter roklubbens midler og er bemyndiget til optagelse af lån til brug ved køb af materiel, samt prioritering af klubhus.


Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg og udnævne medlemmer til varetagelse af specielle opgaver.

Formand

 

Susanne Dixen: formand@ry-roklub.dk

Kasserer

 

Finn Madsen: kasserer@ry-roklub.dk

Bestyrelsesmedlem

 

Kirsten Trads: ktra@pc.dk

Bestyrelsesmedlem

 

Torben Lindeschouw: gatl@post12.tele.dk

Bestyrelsesmedlem

 

Thomas Balle Kristensen: thomasballekristensen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

 

Agnete Olesen: agnete@flygirl.dk

Bestyrelsesmedlem

 

Marlene Thanning Helms: marlene.thanning@gmail.com