Bestyrelsen

Bestyrelsen består af syv medlemmer, som vælges direkte på generalforsamlingen.

Til de fem af posterne skal der vælges aktive medlemmer.


Bestyrelsen repræsenterer og leder roklubben i alle anliggender. Den udfærdiger nødvendige reglementer, forvalter roklubbens midler og er bemyndiget til optagelse af lån til brug ved køb af materiel, samt prioritering af klubhus.


Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg og udnævne medlemmer til varetagelse af specielle opgaver.

Henter billeder...

Formand

 

Susanne Dixen: formand@ry-roklub.dk
Henter billeder...

Kasserer

 

Finn Madsen: kasserer@ry-roklub.dk
Henter billeder...

Bestyrelsesmedlem

 

Kirsten Trads: ktra@pc.dk
Henter billeder...

Bestyrelsesmedlem

 

Torben Lindeschouw: gatl@post12.tele.dk
Henter billeder...

Bestyrelsesmedlem

 

Thomas Balle Kristensen: thomasballekristensen@hotmail.com

Henter billeder...

Bestyrelsesmedlem

 

Agnete Olesen: agnete@flygirl.dk
Henter billeder...

Bestyrelsesmedlem

 

Carsten Riis: c.riis@privat.dk