Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget 

  • varetager koordinering af Klubmesterskaber samt Kanindåb
  • planlægger og koordinerer aktiviteter, der går på tværs af alle rotyper
  • iværksætter aktiviteter, der understøtter det sociale liv i Ry Roklub