Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget 

  • varetager koordinering af Klubmesterskaber samt Kanindåb
  • planlægger og koordinerer aktiviteter, der går på tværs af alle rotyper
  • iværksætter aktiviteter, der understøtter det sociale liv i Ry Roklub

Udvalgskontakt

 

Julie Heiberg Buhl: julie@4buhl.dk

Udvalgsmedlem

 

John Juhl Jørgensen: johnjuhljorgensen@icloud.com

Udvalgsmedlem

 

Geert Schack: geertschack@gmail.com

Udvalgsmedlem

 

Hanna Hartlev: hanna.hartlev@gmail.com

Udvalgsmedlem

 

Finn Madsen: finn.madsen@live.dk

Udvalgsmedlem

 

Freddy Kristensen: fsk@live.dk