Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget 

  • varetager koordinering af Klubmesterskaber samt Kanindåb
  • planlægger og koordinerer aktiviteter, der går på tværs af alle rotyper
  • iværksætter aktiviteter, der understøtter det sociale liv i Ry Roklub

Udvalgskontakt

 

Geert Schack: geertschack@gmail.com

Udvalgsmedlem

 

John Juhl Jørgensen: johnjuhljorgensen@icloud.com

Udvalgsmedlem

 

Judi Pedersen: judi@pc.dk

Udvalgsmedlem

 

Hanne Kousted: hannekousted@mail.dk

Udvalgsmedlem

 

Finn Madsen: finn.madsen@live.dk

Udvalgsmedlem

 

Birgitte Søe Plougsgaard: birgittesp@gmail.com