Klubbens Grundlag

Vision

 

Ry Roklubs vision er at udbrede glæden ved roning til alle – unge, voksne som ældre. Grundlaget er en øko­no­misk velfungerende klub med en tilpasset og kontrolleret vækst, som løbende iværksætter nye tiltag in­d­en for såvel aktiviteter, træning som bådtyper. Altid med særlig fokus på bredden og samværet i et godt so­ci­alt miljø.

Mission

 

Ry Roklubs mission er at tilbyde en bred vifte af aktiviteter med hovedvægten lagt på inrigger-, outrigger- og kajakroning. Roningen er for alle aldersklasser fra 12 år og opefter, hvor roerne instrueres og efterfølg-ende såvel individuelt som i fællesskab med andre dyrker roningen som motion, konkurrencetræning og/ eller hyg­­­geroning i vores skønne natur.

Værdigrundlag

 

Samværet i Ry Roklub er baseret på en grundlæggende respekt for hinandens forskellighed, behov og inte­resserer inden for roning og samvær. Klubben lægger stor vægt på alsidige aktiviteter iværksat af medlem­merne, herunder ro-aftener, fælles ture, konkurrencer og fester.

Som medlemmer

  • er vi ligeværdige uanset valg af bådtype og roningsintensitet
  • værner vi om og bidrager efter bedste evne til fællesskabet
  • bidrager vi til vedligeholdelse af klubbens materiel og udstyr
  • medvirker vi positivt og aktivt til integration af nye medlemmer
  • værner vi om traditioner og klubånd gennem hjælpsomhed og hensynsfuld adfærd

 

Målsætninger

 

Hvis du vil læse Ry Roklubs Grundlag i sin helhed, så klik her