Sikkerhedsbestemmelser

Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at supplere DFfRs og DKFs sikkerhedsbestemmelse, så de afspejler Ry Roklubs sikkerhedsforhold.

Bestemmelserne gælder al roning for klubbens medlemmer og for deres gæster.

Sikkerhedsbestemmelser, Instruks, Regler - Inrigger/Gig

Inriggerudvalget sørger for at vedligeholde dette reglement.

Bestyrelsen er ansvarlig for at godkende det før offentliggørelsen.

Læs reglementet her

Sikkerheds-bestemmelser, Kajak

Kajakudvalget sørger for at vedligeholde dette reglement.

Bestyrelsen er ansvarlig for at godkende det før offentliggørelsen.

Læs reglementet her

Sikkerhedsbestemmelser, Outriggere

Outriggerudvalget sørger for at vedligeholde dette reglement.

Bestyrelsen er ansvarlig for at godkende det før offentliggørelsen.

Læs reglementet her

Sikkerheds-bestemmelser, Polo Kajak

Kajakudvalget sørger for at vedligeholde dette reglement.

Bestyrelsen er ansvarlig for at godkende det før offentliggørelsen.

Læs reglementet her

Svømme- og helbredsskema

Blanket for gæster/prøvetur, der skal afleveres på Ry Roklubs kontor (Bestyrelsens mødelokale) inden rotur. Blanketten destrueres efter 3 måneder.

Find blanketten her

Klubben Har Desuden Følgende Forsikringer:

 

1. Bestyrelsesansvarsforsikring

Dækker bestyrelsens handlinger, som måtte være ansvarspådragende.

2. Bygningsforsikring

Dækker nyværdi i tilfælde af at klubbens huse brænder. Dækker desuden en række andre ting som storm, vandledningsskade, glas, sanitet, svamp og insektskader

3. Erhvervsforsikring - Løsøreforsikring

Dækker tab af løsøre (både etc.) ved brand, tyveri (aflåst klub), vandskade, driftstab, IT udstyr, netbankindbrud. Forsikringen dækker også Kasko på alle både, dog med en selvrisiko på 10000 kr. pr. skade.

4. Motorbådsforsikring

Dækker skader forvoldt med motorbåden

5. Transportforsikring

Dækker transport af både på egne biler og trailere på max. kr. 750.000 totalt.

Overstiger værdien af en transport eller de samlede transporter på samme tid nyværdi på kr. 750.000 kr., skal der tegnes ekstraordinær transportforsikring

Forsikringen dækker hele Europa.

Det skal understreges, at forsikringen ikke dækker både, som efterlades på eks. strande eller åbne pladser. I princippet heller ikke både som efterlades på biltag eller trailere, hvis disse ikke er fastlåste. Derfor skal vi anse transportforsikringen for en ren transportforsikring, altså tilskadekomst ved transport, af- og pålæsning.

Ved skader HUSK FOTOBEVIS. DVS. AF SKADE OG UHELDSSTED.

Ved skader kontaktes den forsikringsansvarlige. Se kontaktdata ovenfor.

6. Ansvarsforsikring

Denne forsikring dækker ting- og personskade forvoldt af klubbens både på vandet. Den dækker uanset hvem, der roer bådene. Dvs. også medlemmer fra andre klubber er dækket, idet forsikringen er bundet op på den enkelte båd.