Information For Gæsteroere

Ry Roklub og Silkeborgsøerne er populære udflugtsmål, og derfor får vi mange gæster. Det er vi meget glade for, men det kan give nogle udfordringer mht. koordinering og et behov for opsætning af regler. Reglerne findes i klubreglementets afsnit 10.

Det er altid en god ide at se på klubbens kalender, hvornår der er planlagt aktiviteter for Ry Roklubs medlemmer. På disse tidspunkter vil der ikke være mulighed for at låne både eller for at overnatte i klubbens lokaler – her henviser vi til teltpladsen ved siden af roklubben.

Udlån af både og gæsteovernatninger lægges på klubbens kalender ca. 10 dage før – der er erfaring for, at der kommer justeringer umiddelbart før.

Kontakt gerne gæstekontakten vedr. ønsker om bådlån og/eller overnatning – helst pr. mail.

Ry Roklub har et gæsterum med plads til 6 personer. Øvrige kan sove i motionsrum eller bådhal.

Ry Roklubs køkken må gerne benyttes. Der er et separat gæste-køleskab i køkkenet.

Ry Roklubs egne medlemmer er heldigvis aktive. Derfor skal der være mulighed for at klubbens egne medlemmer kan anvende omklædningsrum, motionsrum, køkken m.v.

Max antal både og priser er som følger:

Inriggere: max. 2 stk. 4-åres og 3 stk. 2-åres

Kajakker: max 6 stk enerkajak

Sculler: max 3 stk

Overnatning koster 75 kr. pr. person/nat. Leje koster 60 kr pr dag pr sæde.

Betaling overføres via mobilpay 868263 – husk at tekste, hvem betalingen kommer fra, fx ”Vejle Roklub bådleje 5/6-2023”.

Henvendelser omkring lån af klubhus og både samt ”lån” af bro i forbindelse med isætning/optagning af både rettes til vores gæstekontakt. Gæstekontakten kan findes på listen over kontaktpersoner.

Vi glæder os til at se jer og håber, at I får en rigtig dejlig tur.

Informationer og Regler 


- vedr. den ikke-motoriserede sejlads i Gudenåsystemet

gudenaasystemet_kano_kajak-og-robaad_online-2022.pdf (gudenaakomiteen.dk)