Husudvalg

Husudvalgets formål at føre tilsyn med tilstanden af vores bygninger såvel inde som ude.

Og opgaverne består i at forestå nødvendig vedligeholdelse og reparationer, samt uddelegere opgaver forbundet hermed i nødvendigt omfang.