Uddannelse af instruktører

Inrigger og Outrigger

 

Inrigger/outriggerinstruktion i Ry Roklub bliver varetaget af instruktører, som alle er uddannet af Dansk Forening for Rosport (DFfR). Alle instruktører har roet aktivt i flere år og har dermed også mange km's roerfaring.

Instruktøruddannelse består af op til 4 moduler, og i Ry Roklub har vi valgt, at alle instruktører som minimum skal have moduler A og B:

Roteknik (Modul A), Kurses indeholder: Undervisningsprincipper, instruktionsmetoder, skadeforebyggelse. Instruktionsøvelser foregår ofte i ro-ergometer, da kurset normalt afholdes i vintermånederne.

Aktivering (Modul B), Dette kursus indeholder: metoder til analyse af rotag, bådteknik, løfte og bære teknik samt metoder i undervisning.

Praktiske øvelser foregår både i ro-ergometer, men også en enkelt tur i båd hvis vejret tillader det.

Modul C + D er rettet mod konkurrencetræning (optimering af ro-teknik, båd samt kost planlægning).

Kurserne udbydes gennem DFfR og foregår som weekendkurser i roklubber spredt ud over hele landet.

Yderligere information kan findes på DFfR hjemmeside (www.roning.dk), se under kurser.

Det er bestyrelsen, der efter indstilling fra Inrigger- eller Outriggerudvalget tildeler instruktionsret i Ry-Roklub.

Kajak

 

Kajakinstruktionen i Ry Roklub gennemføres ved instruktører (instruktør 2) og hjælpeinstruktører (instruktør 1), der alle er uddannet efter standarderne i DKF. Tillige indgår der et antal erfarne roere i forløbet.

Instruktøruddannelsen består af to trin. Man kan uddanne sig til instruktør 1 i egen klub ved at være i mesterlære hos uddannede instruktører. At uddanne sig til instruktør 2 kræver rofærdigheder på IPP 3 niveau, hvilke erhverves ved kursus og efterfølgende prøve. Herefter kan man indstilles til instruktørkursus og efterfølgende prøve. De to prøver har eksterne censorer beskikket af DKF:

Nærmere information og beskrivelse af kurserne samt tidsplan for, hvornår de afholdes, fremgår af DKF´s hjemmeside.

Det er Kajakinstruktionsudvalget, der indstiller til bestyrelsen, hvem der deltager i uddannelserne. Henvend dig derfor til Kajakinstruktionsudvalget, hvis du vil høre nærmere om, det kunne være noget for dig.