Uddannelse af Instruktører

Inrigger og Outrigger

 

Inrigger/outriggerinstruktion i Ry Roklub bliver varetaget af instruktører, som alle er uddannet af Dansk Forening for Rosport (DFfR). Alle instruktører har roet aktivt i flere år og har dermed også mange km's roerfaring.

Instruktøruddannelse består af op til 4 moduler, og i Ry Roklub har vi valgt, at alle instruktører som minimum skal have moduler A og B:

Roteknik (Modul A), Kurses indeholder: Undervisningsprincipper, instruktionsmetoder, skadeforebyggelse. Instruktionsøvelser foregår ofte i ro-ergometer, da kurset normalt afholdes i vintermånederne.

Aktivering (Modul B), Dette kursus indeholder: metoder til analyse af rotag, bådteknik, løfte og bære teknik samt metoder i undervisning.

Praktiske øvelser foregår både i ro-ergometer, men også en enkelt tur i båd hvis vejret tillader det.

Modul C + D er rettet mod konkurrencetræning (optimering af ro-teknik, båd samt kost planlægning).

Kurserne udbydes gennem DFfR og foregår som weekendkurser i roklubber spredt ud over hele landet.

Yderligere information kan findes på DFfR hjemmeside (www.roning.dk), se under kurser.

Det er bestyrelsen, der efter indstilling fra Inrigger- eller Outriggerudvalget tildeler instruktionsret i Ry-Roklub.

Kajak

 

Kajakinstruktionen i Ry Roklub er baseret på instruktører og hjælpeinstruktører, der alle er uddannet ved DKF. Tillige indgår der et antal erfarende roere i arbejdet.

Hjælpeinstruktøruddannelsen er et weekendkursus som afholdes af DKF. Kurset afholdes typisk i Skanderborg og Kalundborg, hvor kursister fra andre klubber også deltager.

Instruktøruddannelsen afholdes på samme måde, og det er her et krav, at man har gennemgået Hjælpeinstruktørkurset, ligesom det tilrådes at man har fungeret som hjælpeinstruktør i en periode.

Der indgår ikke nogen form for uddannelse af deltagernes rofærdigheder på kurserne.

Nærmere information og beskrivelse af kurserne, samt tidsplan for hvornår de afholdes fremgår af DKF´s hjemmeside under Uddannelse.

Det er Kajakinstruktionsudvalget, der instiller til bestyrelsen, hvem der deltager i uddannelserne.
Henvend dig derfor til Kajakinstruktionsudvalget, hvis du vil høre nærmere om, det kunne være noget for dig.