Kajakudvalg

Kajaudvalget beskæftiger sig med alle områder inden for kajakroning.

Udvalget laver oplæg til bestyrelsesbeslutninger omkring bådindkøb mm. og er ansvarlig for fordeling af bådplads.