Kajakudvalg

Kajaudvalget beskæftiger sig med alle områder inden for kajakroning.

Udvalget laver oplæg til bestyrelsesbeslutninger omkring bådindkøb mm. og er ansvarlig for fordeling af bådplads.

Udvalgskontakt

 

Kim Sommer: ksj@jura.au.dk

Udvalgsmedlem

 

Udvalgsmedlem

 

Kiss Jensen: kiss.jensen@live.dk

Udvalgsmedlem

 

Martin Wegge: mwegge@gmail.com

Udvalgsmedlem

 

Udvalgsmedlem

 

Lone Gram Jensen: lone@gramjensen.dk