Brand- Og Evakueringsinstruks

Ved Alarm


Når Verisure konstaterer, at alarmen går, undersøges via kameraer, om der er ild. Hvis dette konstateres, ringes til beredskabet, hvorefter man ringer til Ry Roklubs ringeliste.

Medlemmer, der modtager opkald, og som er i byen, kører ned til klubben.

 

Ved Brand


A. Brandvæsen kontaktes på 112 for at sikre, at de er på vej. Samtidig informeres Brandvæsnet om:

 • Hvor det brænder
 • Hvem du er
 • Hvilket telefonnummer, du ringer fra
 • Hvor hjælpen skal sendes hen
 • Hvor mange tilskadekomne, der er, samt evt. tilstand på tilskadekomne 

B. Red personer og evt. dyr

 • Bring personer væk fra farezonen (udsæt ikke dig selv for risiko!!!)
 • Advar andre personer

C. Bekæmp og begræns skaden

 • Benyt håndsklukkere, der er placeret
  • I forhallen
  • I rummet med PC - til venstre bag glasdøren
 • BEMÆRK: Brandslukkere er til både brand i El-installationer og almindelig brand. Kan bruges overalt.

D. Er det ikke muligt at bekæmpe branden, begræns den da ved at lukke døre og vindue

E. Red værdier:

 • Start med at redde de både, der ligger på vogne (Inriggere) - start længst væk fra ilden
 • Rul bådene ud på forpladsen, helt ned på broen - evt. hvis ikke plads kør både og vogne i søen. De kan redes sidenhen
 • Arbejd dig hen mod ilden. Så snart du vurderer, at der er fare ved fortsat redningsarbejde (røg, varme), afvent brandvæsnet
 • Ved brandvæsnets ankomst, meddel dem følgende
  • Tilskadekomne personer, der ikke er kommet i sikkerhed og deres forventede opholdssted
  • Hvor og hvad, der brænder samt omfang
  • Særlige farer (trykflasker, brandfarlige oplag)
  • Aflever nøgler
  • Næst efter personer, fokuser på bådparken og brandvæsnets indsats for at redde denne

F. Særlige forhold

 • Evt. musikanlæg slukkes
 • Varmepumpe slukkes
 • Normalbelysning tændes
 • Evt. maskiner standses

 

AFBLÆS ALARM:

RING 70 33 11 11, ANGIV KODE RY ROKLUB   
                                                                           

                                                                                              VER 5 07102019