Fredninger

På visse vandflader er roning ikke tilladt på grund af fredning.

SejladsPaaGudenaaen.dk kan du få adgang til sejladsregler og kort, hvor du kan få overblik over de gældende fredninger.

Selvom skiltene med "Sejlads forbudt" pilles ned i vinterhalvåret for at skåne dem mod is, gælder sejladsforbudene også om vinteren. 

På strækningen fra Tørring til Klostermølle skal gæstefartøj registreres med gæsteadgangstegn/gæstemærke.
Et gæstemærke koster 125 kr. og gyldigheden er 3 dage. På grund af begrænsede startmuligheder sælges max. 50 gæstemærker pr. uge. Gæstemærke fås ved Tørring Teltplads på tlf. 41 67 58 00 eller www.toerringteltplads.dk
Ved isætning fra Tørring Teltplads betales en afgift på 25 kr. pr. fartøj. Afgiften går til vedligeholdelse af faciliteterne på teltpladsen.