Fredninger

Roning er ikke tilladt på følgende vandflader på grund af fredning:

 • En 100 m. zone omkring Emborg Odde i Mossø
 • Saltenlangsø, opstrøms for vejbroen
 • Åkandebugten på vestsiden af Ry Mølle Sø, lige inden indsnævringen hvor Holmens Camping ligger
 • Andebugten i det nordøstlige hjørne af Guden Sø ud for fiskerhusvejen
 • Andebugten i Birksø
 • En 50 m. zone omkring Horskær Spids i Knud Sø
 • Den inderste del af Rosvig
 • En 50 m. zone omkring Alø ud for Dymæs
 • En 50 m. zone omkring Bregnø vest for Møgelø
 • Bugten på nordsiden af Stigsballe Hoved
 • Skibsted - vigen i paradiset
 • En 50 m. zone omkring øen (kaldet Kongsholm) mellem Kongsholm og Assinghoved i Brassø. Passage i sejldybet mellem øerne og nordbredden er dog tilladt
 • Østlige 2/3 af Sminge Sø

Der er på flere af stederne opsat skilte med "Sejlads forbudt" - disse skilte pilles ned i vinterhalvåret for at skåne dem mod is, MEN sejladsforbudet gælder også om vinteren.

På strækningen fra Tørring til Klostermølle skal gæstefartøj registreres med gæsteadgangstegn/gæstemærke.
Et gæstemærke koster 125 kr. og gyldigheden er 3 dage. På grund af begrænsede startmuligheder sælges max. 50 gæstemærker pr. uge. Gæstemærke fås ved Tørring Teltplads på tlf. 41 67 58 00 eller www.toerringteltplads.dk
Ved isætning fra Tørring Teltplads betales en afgift på 25 kr. pr. fartøj. Afgiften går til vedligeholdelse af faciliteterne på teltpladsen.