Fredninger

På visse vandflader er roning ikke tilladt på grund af fredning.

På 
SejladsPaaGudenaaen.dk kan du få adgang til sejladsregler og kort, hvor du kan få overblik over de gældende fredninger.

Politiet har meldt ud, at de vil være særlig opmærksom på ulovlig sejlads i det indre af "Paradiset" ved Slåensø. Der er tydelig skiltning, så der burde ikke være tvivl om, hvor vi ikke må færdes. Bliver man taget i overtrædelse, er bøden på 5.000 kroner.  

På strækningen fra Tørring til Klostermølle skal gæstefartøj registreres med gæsteadgangstegn/gæstemærke. Læs mere herom på Sejlads på gudenåen (sejladspaagudenaaen.dk).