Private Både

Der er i et vist omfang mulighed for opbevaring af private kajakker i klubben. De nærmere regler fremgår af klubreglementet punkt 6.3.

Udgangspunktet er, at man skal ro 200 kilometer i løbet af sæsonen for at kunne få sin kajak opbevaret. Hvis der er plads, kan man dog få lov til at have kajakken placeret i klubben, selv om kilometerkravet ikke er opfyldt.

Kajakken må ikke opbevares i klubben før tilladelse er givet. Anmodning om plads sendes til Kim Sommer (ksj@law.au.dk).