Introduktion

Ry Roklub har godt og vel 70 år på bagen. Klubhuset ligger i naturskønne omgivelser, med Julsø og Himmelbjerget lige om hjørnet. Vi får mange henvendelser om medlemsskab, og skitserer her kort proceduren:

Tilmelding

Tilmeldinger modtages løbende hele året. 

Læs her, hvordan du tilmelder dig

Holdplanlægningen udføres i februar, og efterfølgende udsendes besked til alle tilmeldte, om de er optaget på årets hold eller ej.

Klubbens Grundlag


Ry Roklubs målsætning lægger hovedvægten på bredden og på at pleje og udvikle mulighederne for at dyrke roning og samvær i et godt socialt miljø.

Forudsætningen for en velfungerende klub, hvor alle uanset ambitioner, evner og behov, har udbytte af at komme, er selvfølgelig medlemmerne. Under organisation og reglementer kan ses, hvem der gør hvad.

Rovandet og respekt for miljøet er naturligvis lige så vigtigt. Under miljø kan ses, hvor der er fredninger og hvornår der skal søges om tilladelse til at passere visse strækninger.

Frigivne Roere


Er du frigivet roer fra en anden roklub under Dansk Kano- og Kajak Forbund (DKF) eller Dansk Forening for Rosport (DFfR), kan du blive medlem på alle tidspunkter af året, og uden yderligere kurser.

Målsætninger


Ry Roklub vil som en klub med hovedvægt på bredden pleje og udvikle mulighederne for at dyrke roning og samvær i et godt socialt miljø.

Læs mere her.

Nye Roere


Ry Roklub tager nye medlemmer ind hvert år til sæsonstart. Sæsonstart markeres med Standerhejsning, som afholdes når sommertiden starter.

Nye medlemmer starter på et rokursus, enten i inriggere eller kajak  - læs om instruktion i hhv. kajak, inrigger og outrigger.

Datoer


De endelige datoer på kursusforløbene fastlægges hvert år i januar måned, hvorefter de offenliggøres i kalenderen på hjemmesiden samt sendes til alle ansøgere om deltagelse i kursus. 

Introduktionsfolder


For at hjælpe nye medlemmer godt i gang har vi udarbejdet en introduktionsfolder, som fortæller lidt om klubben, materiellet og det at være roer. Det kan være en god ide at læse den, før du går videre.

Hent folderen her