Målsætninger

Overordnet Målsætning


Ry Roklub vil som en klub med hovedvægt på bredden pleje og udvikle mulighederne for at dyrke roning og samvær i et godt socialt miljø.

Det betyder

 • roning for aldersklasser fra 11-12-årige og opefter 
 • roning for hygge, motion og konkurrence 
 • roning i inriggere, outriggere og kajakker 
 • respekt for hinandens forskellige behov og interesser 
 • respekt for hinandens forskellighed
 • ethvert medlem bør værne om og bidrage til klubbens fællesskab 
 • ethvert medlem bør bidrage til vedligeholdelse af klubbens materiel og udstyr 
 • at særinteresser i klubben må vige for fælles forhold.

Målsætning For Roning - Generelt


Ry Roklub vil fastholde et ligeværdigt miljø mellem bådtyperne og roerne samt udvikle mulighederne for roning individuelt, i fællesskab, året rundt og døgnet rundt såvel inden for som uden for dagligt rofarvand.

Det betyder 

 • det er ligeværdigt, at andre ror ofte eller sjældent 
 • det er ligeværdigt, at andre ror korte eller lange ture 
 • det er ligeværdigt, at andre foretrækker en anden bådtype 
 • det er ligeværdigt, at andre ror for hygge, motion eller konkurrence.

Det betyder også

 • mulighed for at prøve andre bådtyper 
 • mulighed for at blive instrueret i andre bådtyper 
 • mulighed for deltagelse i fællesture, regatta, stævner og andre konkurrencer 
 • mulighed for at lave egne ture 
 • mulighed for ture for bestemte bådtyper.

Målsætning For C-Holdet

 
Ry Roklub vil fastholde sine ældste roere i et særligt netværk, der gennem roning og andre aktiviteter gør klubben til en god social base, der også tiltrækker ligesindede, og hvis samlede ressourcer udgør en drivkraft i og for klubben.

Det betyder

 • roning efter lyst og behov 
 • roning og samvær på aftalte tidspunkter 
 • plads til andre aktiviteter end roning. 

Det betyder også, at en C-holdsroer

 • beriger klubben gennem sin erfaring 
 • giver klubben sin hjælp efter lyst, evne og færdigheder 
 • påtager sig ansvar efter lyst og evne.

Målsætning For Gruppen Af Ungdomsroere

 
Ry Roklub vil give ungdomsroere mulighed for, at 

 • dyrke roning i alle bådtyper 
 • møde alle facetter ved roning 
 • have klubben som base for godt samvær 
 • møde nye venner 
 • tage del i foreningslivet og fælles opgaver
 • tage ansvar for sig selv og andre.  

Det betyder

 • der tilbydes instruktion i kajak, outrigger og inriggere 
 • roning for sjov, hygge, natur, sundhed, motion og konkurrence 
 • plads til andre aktiviteter end roning.

Det betyder også, at

 • ungdomsroere opfører sig pænt over for andre 
 • ungdomsroere hjælper hinanden 
 • ungdomsroere lærer om hensyn i naturen 
 • ungdomsroere har medindflydelse på klubbens forhold 
 • ungdomsroere passer på tingene 
 • ungdomsroere er aktive i og for klubben.

Målsætning For Fastholdelse Af Medlemsskaren

Ry Roklub vil gennem gode romæssige muligheder og andre aktiviteter i et godt socialt miljø med en fælles klubånd søge at fastholde medlemmerne i klubben.

Det betyder

 • righoldige muligheder for roning, som beskrevet i en særskilt målsætning 
 • klubtraditioner plejes og tilpasses behov 
 • nye aktiviteter gennemføres efter ide, interesse og behov 
 • klubånd og samvær plejes gennem hjælpsomhed og hensynsfuld adfærd.

Målsætning For Optagelse Af Nye Medlemmer


Ry Roklub vil gennem optagelse af nye medlemmer styrke og sikre klubbens fortsatte stabile virke på en måde, der er i harmoni med klubben og dens kapacitet på alle måder.  

Det betyder

 • integrationsmæssige hensyn 
 • pladsmæssige hensyn 
 • instruktionsmæssige hensyn 
 • hensyn til bådparkens størrelse 
 • økonomiske hensyn.

Det betyder også

 • nye medlemmer åbner nye muligheder 
 • "gamle" medlemmer lader sig integrere med nye.

Det kan også betyde  

 • markedsføring af roklubben og dens virke 
 • medlemstilgang stimuleres og styres 
 • forøgede ventelister.

Målsætning For Information


Ry Roklub vil gennem en aktiv, enkel og effektiv informationsformidling give medlemmerne de bedste muligheder for at få indsigt i klubbens forhold og samtidig udbrede kendskab om klubben til offentligheden.

Det betyder

 • beskrivelse og oplysning om informationsmetoder 
 • løbende ajourføring på medier, opslagstavler, mailliste og lignende 
 • åbenhed og tilgængelighed af mødereferater og lignende.

Det betyder også

 • den enkelte må selv opsøge informationen 
 • klubben opstiller og anvender en aktiv pressepolitik.

Målsætning For Uddannelse


Ry Roklub vil tilbyde roinstruktion på et godt struktureret, højt og tilpasset fagligt niveau og på andre områder give medlemmerne de bedste forudsætninger for at udøve roning på en forsvarlig og sikker måde.

Det betyder

 • løbende uddannelse af nye instruktører 
 • vedligeholdende uddannelse af instruktører 
 • vedligeholdende uddannelse af frigivne roere 
 • løbende uddannelse af nye styrmænd 
 • vedligeholdende uddannelse af styrmænd 
 • løbende uddannelse af andre nøglepersoner (materialeforvaltere, ledere).

 Det betyder også

 • en uddannelsesstruktur med relevant sammenhæng mellem bådtyperne 
 • uddannelsesplaner udvikles 
 • lektionsplaner tilpasses 
 • andre relevante tiltag, f.eks. svømning, livredder, førstehjælp.

Målsætning For Samspillet I Klubbens Organisation


Ry Roklub vil fremme sit virke gennem en enkel struktur i organisationen og med klare beskrivelser af indbyrdes opgaver, ansvar og kompetancer, således at samarbejdet får optimale kår, og arbejdsbyrder fordeles over mange.

Det betyder  

 • klubbens organisation tilpasses efter behov og muligheder 
 • uddelegering af opgaver til ad hoc udvalg 
 • uddelegering af opgaver til enkeltpersoner 
 • beskrivelse af udvalgs og enkeltpersoners opgaver, ansvar og kompetenceområde 
 • beskrivelse af rollefordeling mellem bestyrelse og udvalg.

Det betyder også

 • at ethvert medlem gennem aktiv deltagelse sikrer sig indflydelse på klubbens forhold 
 • ethvert medlem bør bidrage til et åbent, positivt og konstruktivt samarbejde i organisationen 
 • ethvert medlem bør tage hensyn til andres arbejdsbyrde ved at bruge organisationen hensigtsmæssig og med omtanke 
 • ethvert medlem kan og bør deltage i klubbens arbejdsopgaver.

Målsætning Vedrørende Klubbens Faciliteter, Udstyr Og Lignende 

 
Ry Roklub vil inden for forsvarlige økonomiske rammer investere i opretholdelse og udvikling af optimale muligheder for roning, deltagelse i aktiviteter og samvær i og uden for klublokalerne.

Det betyder

 • omkostninger skal søges minimeret gennem omtanke 
 • sekundære driftsomkostninger skal søges minimeret (varme, reparationer, forbrug og lignende) 
 • store reparationer forebygges gennem løbende vedligeholdelse 
 • store investeringer tilpasses behov samt muligheder på langt sigt 
 • indkøb/salg af både tilpasses den ønskværdige udvikling 
 • indkøb/salg af både tilpasses en løbende og hensigtsmæssig udskiftning 
 • bygningsmæssige ændringer og udvidelser tilpasses behov samt den ønskværdige udvikling 
 • aktiviteter afholdes efter interesse og behov tilpasset de økonomiske muligheder samt den ønskværdige udvikling 
 • udstyr, værktøj, motionsredskaber og lignende indkøbes efter behov og tilpasset de økonomiske muligheder samt den ønskværdige udvikling 
 • kontingenter, gebyrer og lignende skal holdes på et attraktivt niveau.

Det kan også betyde

 • forøget indsats for at hente økonomisk støtte 
 • behov for særlig fleksibilitet i visse situationer 
 • utilstrækkelig kapacitet ved maximal belastning 
 • stimulering af medlemstilgang 
 • styring af medlemstilgang.