Langtursudstyr til inriggerroning

Ry Roklub stiller langtursudstyr til rådighed for langture bestående af

  • Sikkerhedssæk med 1. hjælps- og sikkerhedsudstyr
  • Værktøjskasse med værktøj og reservedele

I finder udstyret i skabet på værkstedet.

Det er ikke et krav at medtage værktøjskasse og sikkerhedsudstyr, men det anbefales.

Vigtigt!

Forbrug og mangler bedes meddelt til Agnete eller Hans-Werner, så sæk og kasse altid kan være klar til næste tur. Se liste over indhold i kassen.