Inrigger- og Outriggerudvalg

Inrigger- og outriggerudvalget 

  • varetager planlægning af den daglige drift, vintervedligehold og udskiftningsplan for inrigger-, outrigger og gigflåden
  • planlægger og koordinerer instruktionsforløbet for nye inrigger- og outrigger roere
  • indstiller til bestyrelsen hvilke erfarne roere, der skal have tilbudt uddannelse som instruktør eller langtursstyrmand (eksterne kurser)
  • udbyder kurser som kortursstyrmand efter behov (interne kurser)
  • planlægger forskellige inrigger- og outriggerrelaterede aktiviteter

Ansvarlig for outriggerinstruktion

 

Mads Roesdahl: mads@blyant.dk