DKFs Sikkerhedsbestemmelser

§1

Alle klubber tilsluttet DKF skal bede nye aktive medlemmer ved underskrift oplyse, hvis de lider af sygdomme, i kraft af hvilke de kan få lammelser eller midste bevidstheden.
 

§2

Alle klubber tilsluttet DKF skal have udarbejdet et sæt sikkerheds-bestemmelser, som minimum indeholder :

a. Reglement for roning i lokalt farvand
b. Langtursreglement
c. Sommer- og vinterroningsbestemmelser
 

§3

Alle kanoer og kajakker samt tilhørende materiel skal være godkendt af klubbens bestyrelse, samt være mærket med klubbens navn, stander eller kendingsmærke, således at en båd til enhver tid kan identificeres.
 

§4

Alle klubber under DKF skal have udarbejdet retningslinier for frigivelse (roning uden ledsagelse). Som minimum skal gælde :

a. Den aktive roer er fyldt 12 år
b. Den aktive roer kan svømme mindst 600 m
c. Den aktive roer kan ved kæntring bjærge sig selv i land
d. Den aktive roer har som minimum kendskab til reglerne "Lov og ret på vandet" beskrevet i hæftet fra Søsportens Sikkerhedsråd.
 

§5

Børneroere skal indtil det fyldte 12 år være istand til at svømme mindst 350 m. Ved deltagelse i løb i yngsteklassen dog mindst 600 m. Børneroere skal altid være i følge med voksne. Indtil man er yngsteroer skal man være iført svømme- eller redningsvest hele året.
 

§6

Alle fartøjer skal medføre en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest pr. ombordværende.
 

§7

I perioden 1. oktober til 1. maj er det obligatorisk at være iført svømme- eller redningsvest. Ikke frigivne roere har pligt til at bære svømme- eller redningsvest hele året.
 

§8

Når der ved kaproning er mindst én motorbåd, som følger løbet, kan der ses bort fra § 6