Tilmeld dig

Vi afholder forud for tilmeldingen en informationsaften i roklubbens lokaler på Siimtoften, hvor vi fortæller om vores tilbud til nye medlemmer.

Vi afholder Informationsaftenen for instruktion 2023 d. 21. marts kl. 19.

Arrangementet foregår udendørs ved Ry Roklubs lokaler på Siimtoften 15.

Inrigger

 

Holdstart 2023:

Rokurset 2023 afvikles i weekenden 15.-16.  april, men inden da skal vi en  tur i svømmehal for aflæggelse af svømmeprøve, torsdag d. 13. april.

Hvad Kræver Det Af Dig?

For at komme ud at ro skal du svømme 300 meter. Samtidig med svømmeprøven får du en introduktion til de forskellige typer af redningsveste, som klubben benytter til inriggerroning, og du prøver at tage veste på i vandet.

Tilmelding Og/Eller Yderligere Oplysninger

Du tilmelder dig inriggerinstruktion 2023 her: https://www.ry-roklub.dk/forsiden

Optagelse på hold sker efter først-til-mølle princippet.

Din tilmelding er først gældende, når vi har modtaget din betaling af såvel kursusafgift som kontingent. Se priser i boksen nedenfor - Kursusgebyr.

Har du spørgsmål til kajakinstruktion i Ry Roklub er du velkommen til at kontakte Inriggerudvalget (Carsten Riis) for yderligere oplysninger.

Læs mere om inriggerinstruktion her.

Kursusgebyr

Der opkræves kursusgebyr og kontingent ved kursusstart.

Kursusgebyr: kr. 600
Der opkræves ikke kursusgebyr for Ungdomsroere 

Klubkontingent, senior - 25 - 64 år: kr. 1.800
Klubkontingent, ungdom - 11 - 24 år: kr. 950

Outrigger

 

Holdstart 2023

Holdstart fastsættes, når der er tilmeldte nok til et hold.

Tilmelding Og/Eller Yderligere Oplysninger

Du er altid velkommen til at henvende dig til Outriggerudvalget (Mads Roesdahl) for yderligere oplysninger. 

Læs mere om outriggerinstruktion her.

Ungdomsroning


Holdstart 2023:

Der begynder et nyt hold omkring d. 1. maj hvert år, men efter nærmere aftale vil det er også være muligt at ”hoppe ind ” på holdet i løbet af sæsonen.

For at blive optaget på et hold skal du skal være fyldt 12 år ved sæsonens begyndelse. 


Tilmelding og/eller yderligere oplysninger

Tilmelding til ungdomsroning sker her: https://www.ry-roklub.dk/forsiden

Optagelse på hold sker efter først-til-mølle princippet.

Din tilmelding er først gældende, når vi har modtaget din betaling kontingent. Se priser i boksen til venstre - Kursusgebyr.

Har du spørgsmål til ungdomsroning i Ry Roklub er du velkommen til at kontakte


Kiss Jensen: kiss.jensen@live.dk
Tlf. 2688 4835 

Læs mere om ungdomsroning, og hvad det kræver at blive frigivet:

Kajak

 

Holdstart 2023

Kajakinstruktion i Ry Roklub afvikles i weekenden:

Lørdag den 3. juni fra kl. 8:00 til søndag den 4. juni kl. 15:00

Fredag d. 2. juni afholdes svømmeprøven efterfulgt af middag for kursusdeltagere samt instruktører

Hvad Kræver Det At Ro Kajak?

Kajakroning er en teknisk og fysisk sport (motionsform), som kræver tid og prioritering at lære, hvis du vil have det fulde udbytte ud af kurset.

Du skal være mentalt forberedt på at kunne falde i vandet – også selv om det ikke er særlig varmt, og du skal være en god svømmer. Du skal kunne klare en distance på mindst 600 m uden hjælpemidler.

Så et godt helbred, en fornuftig fysisk form og gode svømmekundskaber er absolutte krav.

Tilmelding Og/Eller Yderligere Oplysninger


Du tilmelder dig kajakinstruktion 2023 her: https://www.ry-roklub.dk/forsiden

Optagelse på hold sker efter først-til-mølle princippet.

Din tilmelding er først gældende, når vi har modtaget din betaling af såvel kursusafgift som kontingent. Se priser i boksen til venstre - Kursusgebyr.

Har du spørgsmål til kajakinstruktion i Ry Roklub er du velkommen til at kontakte Christina Dam-Tholstrup.

Læs mere om kajakinstruktion her