Regler for HandiKAProning

Ved årets første handiKAPløb, starter alle som ikke var med sidste sæson samtidig og får taget tid.

Den tid, du brugte i sæsonens første løb ("Faktiske rotid"), benyttes som "Forventet rotid" til løbet ugen efter - du bliver altså passet ind i løbet i forhold til din nuværende formåen.

De roere som deltog sidste sæson, får sidste sæsons bedste km-tid plus 10% som forventet rotid.

Starttid


Du skal tilmelde dig aftenens løb på startlisten senest 5 minutter før løbet startes.

Løbsuret startes kl. 19.00 - og opløbet bliver således hhv. kl. 20.00 og 19.30.

Du følger selv med i udviklingen af dit eget starttidspunkt - og ved derfor hvornår du skal starte, allerede inden du møder i klubben - ellers fremgår det af startlisten.

Ruten

 

Start og mål er ud for roklubben. Der roes til Rosvig eller langs nordsiden af Birksø (se kortene),

Ruten for de første 5 gange (uge 32-36) går til Rosvig, rundt om pælen ved udmundingen af åen. Start og slut er langs nordsiden af Birksø - se beskrivelse nedenfor.  

De sidste 5 uger (uge 37 - 41) ror vi frem og tilbage langs nordsiden af Birksø, indenom sivøen og enten udenom eller henover fiskenettet, ned i nordvestenden af søen (indenom bøjen), videre om mod åen og vender om bøjen lige inden "5 knob" skiltet.

Bådhold

 

Bådtyper med flere roere, skal stille med samme hold hver gang - ellers er der tale om et nyt hold. Der må dog gerne byttes pladser i båden fra gang til gang.

Tidtagning

 

Tidtagning foretages med stopur på broen af tidtageren/-e. resultaterne overføres til papir, hvorfra det senere lægges ind på hjemmesiden.

 

Tidsudregning

 

Som førstegangsdeltager starter du til tiden 00:00 - alså kl. 19:00.

Den tid, du faktisk brugte til at ro turen på, forventes det også, at du kan gøre det på næste gang.

Din starttid til de næste løb bliver beregnet, så du kommer i mål samtidig med de øvrige - med mindre du forbedre dig.

Når det under et af de efterfølgende løb lykkes dig at ro hurtigere end din "Forventet rotid", vil du få en ny "Forventet rotid" til næste løb. Du skal altså leve op til dine egne forbedringer fremover.

Den nye "Forventede rotid" udregnes altid som sæsonens "Bedste rotid".

Din "Forventede rotid" vil altså blive hurtigere og hurtigere hen over sommeren, den kan ikke blive langsommere.

Pointsystem

 

Der gives flest point til dem, der forbedrer sig mest.
25 point til den der kommer først over målstregen, 24 til nr. 2 - 23 til nr. 3 osv. - der gives dog mindst 15 point til alle, der deltager.

Der er 20 point til den eller dem, der er tidtagere. Der kan være 2 tidtager pr. gang.

Som førstegangsdeltager starter man til tiden 00:00 - og man får 20 point uanset placeringen.

Der afvikles 10 løb i sæson 2021. Det er dog kun muligt at samle point fra 7 løb, således at du altså har mulighed for at udeblive fra 3 løb i sæsonen og alligevel være med helt fremme i pointhøsten.

Begreber

 

Løbsstart:

Løbsstart er kl. 19:00 - hvor løbsuret startes til tiden 00:00

 

 

HandiKAP:

Den tid der går fra "løbsstart" til din start

 

 

Starttid:

Det tidspunkt hvor du skal starte - ifølge løbsuret

 

 

Forventet rotid:

Den hidtil bedste rotid.

 

 

Faktisk rotid:

Den tid du faktisk brugte til at ro turen på

 

 

Måltiden:

Måltiden sættes til hhv. 60 og 30 minutter. Dvs. at roerne der holder deres "Forventede rotid" kommer i mål til tiden 60 / 30
Det betyder at 60 / 30 er den største "Forventede rotid" man kan få tildelt.
Det betyder også at opløbet altid er umiddelbart før hhv. kl. 20.00 og kl. 19:30

Begreber

 

Løbsstart:

Løbsstart er kl. 19:00 - hvor løbsuret startes til tiden 00:00

 

 

Handikap:

Den tid der går fra "løbsstart" til din start

 

 

Starttid:

Det tidspunkt hvor du skal starte - ifølge løbsuret

 

 

Forventet rotid:

Den hidtil bedste rotid.

 

 

Faktisk rotid:

Den tid du faktisk brugte til at ro turen på

 

 

Måltiden:

Måltiden sættes til hhv. 60 og 30 minutter. Dvs. at roerne der holder deres "Forventede rotid" kommer i mål til tiden 60 / 30
Det betyder at 60 / 30 er den største "Forventede rotid" man kan få tildelt.
Det betyder også at opløbet altid er umiddelbart før hhv. kl. 20.00 og kl. 19:30