Kravene Til Frigivelse I Kajak (IPP2)

Nedenfor er listet de krav, vi stiller for at kunne frigive dig som kajakroer i Ry Roklub og andre DKF sammenhænge

Du vil ikke alene på kursusweekenden eller kursusaftenerne kunne opnå de fornødne færdigheder eller km krav. Det er derfor nødvendigt, at du får prioriteret de ugentlige km-roninger / klubaftener (læs mere her).

Du skal mestre håndtering af kajakken såvel på land som i vandet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

• Du skal bestå svømmeprøve på 600 m i søen uden brug af hjælpemidler (dato fremgår af datoplanen)
• Du skal mestre gensidig makkerredning i åbent vand
• Du skal kunne bjærge dig selv og kajak 200 m i åbent vand efter kæntring
• Du skal have roet mindst 100 km i kajak (de første 50 km skal du være ledsaget af en frigiven roer. Efter 50 km må i ro sammen to og to)
• Du skal beherske ind- og udstigning af kajak fra bro og strandbred.
• Du skal beherske tømning af kajak fyldt med vand
• Du skal beherske basale ro-teknikker som at kunne ro ligeud, bakke, sidelæns roning, ro i 8-tal, flade på for at holde balance og effektivt stoppe kajakken