Teknik- og KM-roning

I det egentlige instruktionsforløb er der meget fokus på sikkerhed og teknik. Du vil derfor ikke få roet så mange km under instruktionen, at du opnår vores km frigivelseskrav på de 100 km.

Derfor kan vi tilbyde dig ekstra roaftener torsdage og søndage, hvor der altid vil være instruktører eller erfarne roere til stede, som kan vise dig tilrette og hjælpe med forbedringer af teknik og sikkerhed, samtidig med at der også er fokus på at ro lidt længere distancer.

Øvrige Muligheder på Aftener Med Teknik- og KM-roning

 

På aftener med Teknik- og KM-roning vil vi tage forskellige temaer op, som vi ikke når i den egentlige instruktion.

Emnerne kan være:

Sikkerhed og færdselsregler til søs
Noget om roning når det bliver koldt – det er ikke farligt at ro om vinteren, når bare du bærer dig fornuftigt ad
Skabe tryghed når det blæser (ro i bølger og sidevind)
Lære mere om vores lokale rofarvand – i forhold til vind, vejr og fredninger
Hvornår kan jeg ro i hurtige kajakker
Roning i mandskabsbåde – K2 og K4 kajakker
Intro til det øvrige liv i klubben

Hvis du prioriterer disse aftener, vil du med stor sandsynlighed nå de 100 km for frigivelse inden sommerferien. Du er herefter godt rustet til at stå på egne ben.