Outriggerinstruktionsudvalg

Outriggerudvalget holder øje med outriggermateriellets stand, vurderer behov for vedligeholdelse og udskiftning. Udvalget indstiller til bestyrelsen hvilke disposioner de ønsker fremmet, ligesom inriggerudvalget koordinerer aktiviteterne med klubbens øvrige udvalg.

Udvalgsmedlem

 

Mads Roesdahl: mads@blyant.dk

Udvalgsmedlem

 

Hans-Werner Mortensen: vibhwm@gmail.com