Telefonliste i tilfælde af brand i klubben

1. oktober 2019 15:20 , af Brylle Bjarnason

 

Kære Alle

Vi er netop ved at få opdateret vores brandalarmsystem i klubben. Vi får nye røg- og temperaturfølere kombineret med kameraer i de to bådehaller. Systemet er via Verisure koblet direkte til brandmyndighederne, således at en alarm, der går og som kan verificeres af kameraerne, omgående bliver meldt til brandvæsnet. Men klubben har brug for, at medlemmer, der bor i Ry by, vil være med på en ringeliste, som Verisure i tilfælde af Brand kan kontakte, og som ved kontakt omgående vil køre ned til klubben med henblik på at se, om det er muligt at redde vore både. Her tænkes på de både, det er vanskeligt at erstatte og som ikke er lagervarer. Det drejer sig om vore inriggere, som alle ligger på vogne, der kan køres ud på forpladsen. Naturligvis skal egen sikkerhed IKKE kompromitteres ved en sådan aktion, men vi kan ikke forvente, at brandvæsnet vil forsøge at redde bådene, de vil primækrt fokusere på at slukke en evt. brand. 

I praksis vil det betyde, at Verisure i tilfælde af dokumenteret brand (altså at den kan ses på kameraerne) vil ringe til alle på listen med henblik på, at dem, der har mulighed, tager ned i klubben og forsøger at redde bådende i henhold til den instruktion, vi har lavet, og som er opsat i klubben, og iøvrigt vil blive mailet til Jer, der melder sig til telefonlisten. 

Jeg vil bede Jer melde jeg til listen med mobil nr. og navn og maile dette til mig på gatl@post12.tele.dk 

Vi håber, rigtigt mange medlemmer, der bor i Ry, vil melde sig til dette, så vi, hvis det utænkelige skulle ske, kan redde så meget materiel som muligt.

På vegne af bestyrelsen

Torben