Arbejdsdag lørdag d. 5. oktober 2019

1. oktober 2019 15:11 , af Brylle Bjarnason

Kære alle

Den 3. og sidste arbejdsdag i 2019 nærmer sig - nemlig på lørdag, d 5. oktober.

Vi starter kl. 9 og forventer at slutte kl. 16, og som sædvanligt er der morgenmad kl. 9 og frokost kl. 12.30.

Tilmelding kan ske på mail til mig gatl@post12.tele.dk eller i kalenderen under 5. oktober. Bemærk! at vi denne gang har opdelt tilmeldingen, således, I kan vælge formiddag eller eftermiddag eller begge dele. Såfremt I vil tilmelde Jer til både formiddag og eftermiddag, skal I melde Jer til begge dele, som altså ligger i kalenderen.

Opgaverne bliver:

  • fjerne ukrudt på hele flisearealet, dels brænde det dels rive det op. (vi sprøjter ikke længere i klubben, derfor skal vi dels brænde del tage det op)
  • klippe hæk langs p-plads og hele hækarealet ved indgangen til klubben samt den trekant, der er mellem indgangen og indkørslen, hvor trailerne står.
  • klippe hækken langs Siimtoften fra kajakhuset og hen forbi containeren.
  • feje gulvene i alle bådehallerne og rydde op
  • hvis vejret er til det, skal den røde cementblok ved flagstangen males rød
  • en del småreparationer på huse og porte, samt evt. skifte gulv ved portindgange ved port 3.

Vi har desuden brug for, at der er et eller to medlemmer, der kommer med trailere, så vi kan køre afklip på containerpladsen

Jeg håber, der kommer rigtigt mange medlemmer, så vi kan få bund i vore udenomsområder, og ser frem til en hyggelig dag.

Mange hilsner

Torben