Kuldechok

Der er rigtig god fornuft i at forberede sig på vinterroning ved at "fortræne" i efterårsmånederne.

Ved at vinterbade - bare 5 gange - kan vi reducere vores kuldechokreaktion, hvis vi skulle kæntre i koldt vand. Effekten ved vinterbadningen kan opnås allerede i efteråret, hvor vandtemperaturen er tålelig - helt op til 10-15° C - og holder hele vintersæsonen.

Mange dyrker egentlig vinterbadning bare for fornøjelsens skyld. Det har også grebet om sig i vores klub de seneste par år - og vi har gode faciliteter til det. Kom og få nogle gode råd, og prøv evt. med udgangspunkt fra saunaen - gradvis - om det er noget for dig.
Vi bruger normalt badetøj under badningen.

Kulde

 

Hvordan forholder vi os til sikkerhed når vandet er koldt!

Læs mere om Kulde her

Kuldechok

 

Det er forskelligt fra person til person hvilke temperaturer, der skal til for at udløse en kuldechokreaktion. 

Den største reaktion sker allerede ved en vandtemperatur på 10° C. Der udløses ikke større reaktion, selv om vandtemperaturen er lavere. Reaktionerne udløses af kuldereceptorer i huden og reduceres derfor ikke, selv om man har et tykt fedtlag, da de jo ligger under huden. Reaktionerne består i et umiddelbart reflektorisk gisp efterfulgt af en kort periode (minutter) med ukontrollabel hyberventilation. Risikoen for at drukne i denne periode er overhængende. Her er opdrift vigtig  fra vest og fra kajakken. Iltbehovet stiger til det firedobbelte i det første minut. Hyberventilation kan forårsage bevistløshed, fordi luften ikke trækkes ordenligt ned i lungerne. Reaktionen kan dæmpes ved tilvænning. 3 minutters ophold i vand ved 10-15° C gentaget over 5 dage bevirker en markant dæmpning af reaktionerne. Effekten af tilvænning holder i 7 - 14 måneder.

Afkøling

 

Hvordan minimere vi afkølingen hvis vi falder i koldt vand?

Læs mere om Afkøling her.