Inrigger- og outriggerudvalg ver 1

Inrigger- og outriggerudvalget 

  • varetager planlægning af den daglige drift, vintervedligehold og udskiftningsplan for inrigger-, outrigger og gigflåden
  • planlægger og koordinerer instruktionsforløbet for nye inrigger- og outrigger roere
  • indstiller til bestyrelsen hvilke erfarne roere, der skal have tilbudt uddannelse som instruktør eller langtursstyrmand (eksterne kurser)
  • udbyder kurser som kortursstyrmand efter behov (interne kurser)
  • planlægger forskellige inrigger- og outriggerrelaterede aktiviteter

Ansvarlig for outriggerinstruktion

 

Mads Roesdahl: mads@blyant.dk

Udvalgsmedlem

 

Carsten Riis: c.riis@privat.dk

Udvalgsmedlem

 

Per Krogh Jensen: p.krogh@hotmail.com

Udvalgsmedlem

 

Per Pedersen: per.kirsten@hotmail.com

Udvalgsmedlem

 

Hans-Werner Mortensen: vibhwm@gmail.com

Udvalgsmedlem

 

Marianne Stenz Poulsen: ermapou@gmail.com

Udvalgsmedlem

 

Mads Roesdahl: mads@blyant.dk

Udvalgsmedlem