Inriggerudvalg

Inriggerudvalget 

 • varetager planlægning af den daglige drift, vintervedligehold og udskiftningsplan for inrigger- og gigflåden
 • planlægger og koordinerer instruktionsforløbet for nye inriggerroere
 • indstiller til bestyrelsen hvilke erfarne roere, der skal have tilbudt uddannelse som instruktør eller langtursstyrmand (eksterne kurser)
 • udbyder kurser som kortursstyrmand efter behov (interne kurser)
 • planlægger forskellige inriggerrelaterede aktiviteter:
  • Deltagelse i Ry Ourdoor
  • Kanindåb
  • Klubmesterskab mv.

Udvalgskontakt

 

Ellens Jeppesen: ellenjeppesen@yahoo.dk

Udvalgsmedlem

 

Jan Lindekilde: jan@pelefant.dk

Udvalgsmedlem

 

Udvalgsmedlem

 

Udvalgsmedlem

 

Hans-Werner Mortensen: vibhwm@gmail.com