KajakTeknikKursus

21. april 2018 12:06 , af Per Hallum


Kurset er et tilbud til kajakroere som ønsker at forbedre deres rostil.
For at få udbytte af kurset er det nødvendigt med en vedholdende træning og indarbejdning af "nye teknikker". Kurset giver derfor mulighed for en 8 - 10 ugers individuel træningsperiode.
Der gennemgås generelle betragtninger om rotaget. Der laves enkelte praktiske øvelser til underbygning af teorien. De enkelte roere får individuelle tilbagemeldinger og fokuspunkter som skal trænes hen over sommeren.
Sommerens træning evalueres og finpudses i august

Målsætning
Kursets mål er at give hver enkelt roer, et eller 2 fokuspunkter som skal trænes hen over sommeren.

Fokuspunkterne findes i juni, trænes i 8 - 10 uger, hvorefter der gives feedback på indsatsen i august

Holdopdeling
For at opnå en nogenlunde ensartethed blandt kursisterne, udbydes 2 kurser med forskellige målgrupper

Hold 1 tilbydes til roere, som samlet set har roet mellem 500 og 2000 km i deres kajakkarriere.

Hold 2 tilbydes til roere, som samlet set har roet mere end 2000 km i deres kajakkarriere.


Tidspunkter
Kurserne løber over 3 mandage, hvoraf de 2 ligger i juni og den sidste i august.

Kursusdage hold 1; (500 - 2000 km)

  • Mandag den 4. juni 2018 – kl 18:30 til 21:30
  • Mandag den 11. juni 2018 – kl 18:30 til 21:30
  • Mandag den 20. august 2018 – kl 18:30 til 21:30

Kursusdage hold 2; (over 2000 km)

  • Mandag den 18. juni 2018 – kl 18:30 til 21:30
  • Mandag den 25. juni 2018 – kl 18:30 til 21:30
  • Mandag den 27. august 2018 – kl 18:30 til 21:30

Er det dig....

  • Er du indstillet på flittig roning helesommeren - hvor dit fokus er på rostilen?
  • Det er en absolut betingelse at du kan deltage hver gang
  • Vælg den rigtig målgruppe

Tilmelding sker i kalenderen eller her:

KajakTeknikKursus, 500 - 2000 roede kajak-KM

KajakTeknikKursus, over 2000 roede kajak-KM


Afvikling

Vi mødes omklædte i opholdsstuen kl. 18:29.
Kurset vil blive en blanding af teori og praktiske øvelser.
Du skal forberede dig på, at du skal i vandet…. 

Evaluering
De enkelte aftener afsluttes i opholdsstuen med evaluering over kaffe – og kage,

Den først tilmeldte medbringer kage til første kursusaften – anden tilmeldte medbringer kage til 2. aften, og 3. tilmeldte, medbringer kage til sidste aften J

Husk også, at sætte tid af til den afsluttende kaffe og evaluering.....

Kurset afholdes af Kiss Jensen og Per Hallum

Hilsen

Per Hallum