Generalforsamling 2019, tirsdag d. 5. februar 2019 kl. 19.00

13. december 2018 18:35 , af Brylle Bjarnason


Ordinær generalforsamling i Ry Roklub i roklubbens lokaler.

Dagsorden - iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende regnskabsår til godkendelse samt fastsættelse af kontingent og indskud
  6. Valg af bestyrelse i henhold til §9
  7. Valg af to suppleanter 
  8. Valg af evt. ekstraordinære bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af to revisorer
  10. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 15. januar 2019.
Indkomne forslag skal henligge til gennemsyn i roklubbens lokaler for roklubbens medlemmer otte dage før generalforsamlingen.

De bedste hilsner 

Bestyrelsen